Styczeń 2022

W tym miesiącu podpisaliśmy umowę na realizację projektu. Czekamy cierpliwie na wypłatę pierwszej transzy. (-zdjęie sklepu)